Sản phẩm
Quạt đứng mini 400 -ĐK
Quạt đứng mini 400 -ĐK
Giá: 335.000 VND
Quạt thông gió 200-QM2
Quạt thông gió 200-QM2
Giá: 240.000 VND
Quạt thông gió 150-QM2
Quạt thông gió 150-QM2
Giá: 225.000 VND
Quạt trần cánh nhôm (QT1400-N)
Quạt trần cánh nhôm (QT1400-N)
Giá: 690.000 đồng
Quạt bàn cánh 225mm ĐCTN
Quạt bàn cánh 225mm ĐCTN
Giá: 190.000 đồng
Quạt bàn ĐCTN 12VDC
Quạt bàn ĐCTN 12VDC
Giá: 160.000 đồng
Quạt hộp ĐCTN 12VDC
Quạt hộp ĐCTN 12VDC
Giá: 225.000 đồng
Quạt hộp ĐCTN cánh 300mm-TL
Quạt hộp ĐCTN cánh 300mm-TL
Giá: 320.000 đồng