Sản phẩm
Phích 1045 N1.E
Phích 1045 N1.E
Giá: 175.000 đồng
Phích 1045 ST1.E
Phích 1045 ST1.E
Giá: 195.000 đồng
Phích 1055 N1.E
Phích 1055 N1.E
Giá: 195.000 đồng
Phích 1235 N1
Phích 1235 N1
Giá: 92.000 đồng
Phích 2035 N5
Phích 2035 N5
Giá: 82.500 đồng
Phích 0538N1
Phích 0538N1
Giá: 70.000 đồng
Phích   1040 ST2.E - Pioneer
Phích 1040 ST2.E - Pioneer
Giá: 135.000 đồng
Phích  697
Phích 697
Giá: 85.000 đồng
Phích  2045 ST - 1.8L  thân Inox
Phích 2045 ST - 1.8L thân Inox
Giá: 219.000 đồng
Phích 1055 TS - 1L
Phích 1055 TS - 1L
Giá: 125.000 đồng
Phích  1045 TS - E Pioneer
Phích 1045 TS - E Pioneer
Giá: 118.000 đồng
Phích 1040 ST2-1L thân Inox
Phích 1040 ST2-1L thân Inox
Giá: 115.000 đồng
Ruột phích RF 2045 ST1 - 2.0L
Ruột phích RF 2045 ST1 - 2.0L
Giá: 60.000 đồng
Ruột phích RF 1055 - 1L
Ruột phích RF 1055 - 1L
Giá: 67.000 đồng
Ruột phích RF 1040 - 1L
Ruột phích RF 1040 - 1L
Giá: 48.000 đồng
Phích nước rạng đông  899
Phích nước rạng đông 899
Giá: 98.000 đồng
Phích nước rạng đông 201
Phích nước rạng đông 201
Giá: 88.000 đồng
Phích nước 2035-N1.E
Phích nước 2035-N1.E
Giá: 117.000 đồng