Quy chế Website
banner link trangthionline

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi tổ chức Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2019

08/16/2019 10:13:57

Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Các cổ đông, đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi tham gia 99,98%. Qua 01 buổi làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã thành công.

IMG-0530.JPG